Gỗ Căm xe

Gỗ Căm xe

Căm xe (Xylia xyiocarpa (Roxbj Taub)

Tên khoa học: Xylia xylo (Roxb.) Taub. (Xylia dolabriformÌ8 Benth.)

Họ thực vật : Mimosaceae (Trinh nữ)

Tên thương phẩm : pyinkado ti

Mô tả gỗ: Gỗ căm xe có lõi màu đỏ thẫm, gỗ nặng, thớ mịn có tỷ trong 1 15 (15% nước). Gỗ chịu được mưa nắng không mối mọt

Sử dụng : Gỗ căm xe được dùng làm ván sàn, các khung cửa, cột trụ, dung trong sàn xây dựng, đóng tàu thuyền.

Trả lời

Call Now